blog januari

By on jan 19, 2012 in blog | 0 comments

Tegeltje Sales

”verkopen aan de voordeur heeft niet zoveel zin als de achterdeur wagenwijd open staat…”

 

Tegeltje Levenswijsheid

“Mensen kunnen en willen wel veranderen, maar mensen willen niet veranderd worden…”

 

artikel    Succesfactor 2012 en verder: Kwaliteit!

Huidige economische situatie

Het zijn barre jaren geweest op gebied van economie en het einde is helaas nog niet in zicht. Het dal is waarschijnlijk wel bereikt, maar de weg terug komt langzaam, gestaag en met horten en stoten op gang.

Deze tijden houden in dat er hard gewerkt en gevochten moet worden voor business en successen. Het merendeel van de ondernemingen heeft te maken met lagere omzetten, lagere marges en kleinere winsten. Er zijn gelukkig ook legio bedrijven die wel groeien, maar deze zijn wel in de minderheid.

Reactie bedrijven op economische situatie

Er wordt door veel bedrijven als antwoord op de dalende opbrengsten cyclisch geïnvesteerd. Dat wil zeggen kostenbesparingen realiseren door ontslag medewerkers en snijden in budgetten voor ontwikkeling in onderneming & personeel.

Deze cyclische strategie werkt op de korte termijn, direct (financieel) resultaat, maar de waarde van de onderneming neemt af door verlies capaciteit en niet investeren in de ontwikkeling.

Kostenbesparingen zoeken en vinden is belangrijk, maar de investering in ontwikkeling van onderneming en personeel is van significant belang om te overleven!

Kwaliteit is de winnaar!

Nu de dagen van orders ophalen en orders ontvangen dus afgenomen zijn, moet er gestreden worden voor de opdrachten.  De succesfactor voor deze ‘vechtpartij’ is kwaliteit: waarde leveren door goede producten/dienstverlening en dito service en betrouwbaar zijn door afspraken/toezeggingen/beloftes na te komen.

Kwaliteit doorvoeren door alle processen, kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten , kwaliteit in contacten met klanten/prospects/partners en focus aanbrengen resulteert in:

kostenbesparing, tijdsbesparing, verbetering werksfeer, verbetering relaties en dus verbetering  van gepercipieerde kwaliteit door relaties van de onderneming (lees: waarde).

Kwaliteit draagt bij aan een betrouwbaar imago, wat het gunproces positief beïnvloedt.

Klaar voor de strijd

Het is nu dus juist de tijd om de organisatie, missie & strategie, processen, communicatie, de sales (propositie) en de medewerkers door te lichten en kwaliteit te optimaliseren. Om zodoende de onderneming klaar te stomen voor de strijd.

Blus de dagelijkse brandjes voor langere tijd, optimaliseer de processen, zorg voor een eenduidige strategie, breng focus aan in wat de onderneming wil en kan, lijn alle afdelingen op naar de gekozen richting, investeer in kwaliteit, train & coach de medewerkers, en betrek de medewerkers in dit gehele proces.

 

Gun en geef de onderneming een “APK-keuring” en realiseer de potentiële verbeteringen door kwaliteit te optimaliseren.

Kwaliteit betaalt zich dubbel en dwars uit!

 

terug naar overzicht….