blog 11 mei

By on mei 9, 2011 in blog | 0 comments

Tegeltje Sales

“lever een klant wat hij nodig heeft, niet wat hij vraagt”

Tegeltje Levenswijsheid

“minder liegen betekent minder onthouden …”

 

artikel Visie, Missie, Waarden, Strategie & Doelstellingen

Betere bedrijfsresultaten blijken samen te hangen met een helder geformuleerde visie en missie. Uit die visie en missie vloeien de ondernemingsstrategie en jaarlijkse doelstellingen voort.

De visie en missie bevat de (kern)waarden van een onderneming en geven een bedrijf uitstraling, waardoor het voor onder meer uw werknemers, klanten en leveranciers duidelijk is waar u voor staat.

Visie
De term visie verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie. Er is slechts één visie per organisatie. De visie wordt afgeleid van, en is in overeenstemming met de mission statement. De visie is de zienswijze van de ondernemer/onderneming op hoe ‘iets’ (lees: zijn business) gedaan zou moeten worden.

Missie
De missie is geen doel of actieplan, een missie ligt op een hoger abstractieniveau. Elke organisatie (onderneming, ziekenhuis, vereniging, stichting, politieke partij etc.) heeft een bepaalde eigen identiteit, de missie, die de medewerkers betekenis of zin geeft. De missie zegt wat de organisatie is of wil zijn. Het is een vertaling van de waarde van de organisatie.

(kern)Waarden
Ieder bedrijf zou zijn kernwaarden moeten definiëren. Daarmee legt u vast wat voor u belangrijk is en waar u voor staat. Deze waarden komen ook terug in al uw (media)uitingen naar buiten. Idealiter heeft u  een netwerk van medewerkers, klanten en investeerders, die zich ook kunnen vinden in die waarden. U kunt met uw waarden een reputatie opbouwen. Het formuleren van de waarden is een significante exercitie welke met externe hulp (communicatie/reclame bureau) periodiek uitgevoerd zou moeten worden.

Strategie
De logische vervolgstap op het vaststellen van een visie, missie en bedrijfswaarden is de uitvoering daarvan in de strategie. De strategie beschrijft  de plan de campagne voor een periode van 1 tot 3 jaar en dient jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld te worden. De strategie dient in lijn te zijn met de missie.

Doelstellingen
De jaarlijkse doelstellingen zijn uiteindelijk de korte termijn doelen van het lopend/komend kalender-/boekjaar en zijn afgeleide van de strategie.

SMART + ‘owners’
De strategie & doelstellingen dien S.M.A.R.T. te zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Tevens dienen de strategieën en doelstellingen ‘owners’ te hebben. Een verantwoordelijke persoon/afdeling die als project manager / hoofdaannemer functioneert.

 

Boek tip: Growing a Business by Paul Hawken

Startende ondernemingen veranderen snel. De positie waarvoor je een medewerker aanneemt, kan na 6 maanden compleet veranderd zijn of zelfs verdwenen zijn.

In plaats van je te richten op of een potentiele medewerker geschikt is voor de positie, focus  je op de kracht en waarde van de persoon en de overeenkomst met jouw visie.

“Hire the person, Not the position”

Bron: The StartUp Daily

 
terug naar overzicht …

Post a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *