blog april

By on mei 1, 2012 in blog | 0 comments

Tegeltje Sales

“spreken is zilver, luisteren is goud en afspraken & beloftes nakomen is diamant…”

 

Tegeltje Levenswijsheid

“Als je weerstand voelt, heb je een kans om iets nieuws te leren…”

 

artikel   Ondernemerschap en management

Het is een bekend fenomeen bij succes. Een ondernemer start een bedrijf, groeit, huurt personeel in, zal processen moeten definiëren en moet gaan managen. Managen is een ander vak dan ondernemen. Managen is met name intern gericht, ondernemen extern gericht.

Ondernemers zijn vaak inspirerende mensen met een grote passie, enthousiasme, geloof & overtuiging. Naar mate de ondernemer steeds meer moet gaan managen, wordt hij/zij afgeleid van ondernemen. Dan blijkt dat de eigenschappen die ondernemers nodig hebben om te slagen anders zijn dan de kwaliteiten die ze als manager nodig hebben om mensen aan te sturen. Hoe wordt u een goed manager?

 

Wat zijn de valkuilen? En hoe kunt u deze valkuilen ontwijken?

 

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende valkuilen:

Ambitie en drive ondernemer als uitgangspunt
De grootste valkuil is dat veel ondernemers hun eigen ambitie en drive als vanzelfsprekend ervaren en deze verlangen bij de nieuwe werknemers. Veelal leidt dit tot onterechte teleurstelling, met name bij uitvoerende werknemers. Het is dus zaak voor de ondernemer om duidelijk de verwachtingen te stellen en belangrijker, niet de eigen ambitie en drive te verwachten.

Zaken als vanzelfsprekend ervaren
Nieuwe werknemers kunnen niet in het hoofd van de ondernemer kijken. De kennis, strategie en service van de ondernemer is vaak niet gelijk aan die van de werknemer. De ondernemer dient dus duidelijk te communiceren welke strategie en bedrijfsvoering gewenst is. Termen als kwaliteit en klantgericht, zeggen niet zo veel.

Managen van verwachtingen
Eén van de grootste valkuilen is het niet uitspreken van verwachtingen. Wees helder in je verwachtingen, spreek ze naar elkaar uit en zorg ervoor dat je allebei dezelfde interpretatie van het gesprek hebt. Betrek de werknemer in het bedrijf, informeer, bespreek, communiceer en houdt elkaar op de hoogte.

Controleren  
Veel ondernemers hebben een hekel aan controle. De meeste medewerkers vinden het echter prima om gecontroleerd te worden. Dit geeft namelijk het gevoel dat ze serieus genomen worden, dat de voortgang in de gaten gehouden wordt, dat er bijgestuurd wordt waar nodig én dat ze de waardering en complimenten krijgen op het moment dat het goed gaat. Controle betekent niet dat je als agent moet acteren, maar dat je deadlines en afspraken in de gaten houdt.

Delegeren
Het is voor veel ondernemers wennen dat ze werkzaamheden aan werknemers kunnen overdragen. De uitdaging hier voor de ondernemer is om taken, activiteiten en verantwoordelijkheden over te dragen cq. te delegeren. De valkuil is dat ondernemers toch taken zelf gaan doen.

Verzamel een team met toppers om je heen
Als een ondernemer medewerkers gaat aannemen, is de valkuil gelijkgestemden aan te nemen. Nieuwe werknemers dienen juist gedelegeerde taken beter te doen dan de ondernemer en idealiter aanvullend (lees: anders) te zijn qua persoonlijkheid.

Houd visie & missie in stand
Zodra een ondernemer moet gaan managen en meer intern gericht bezig is, is de valkuil de visie & missie uit het oog te verliezen. De ondernemer is  zijn/haar bedrijf gestart met een bepaalde visie, missie en passie. Deze visie & missie moet doorgegeven worden aan en gedragen worden door de nieuwe werknemers. En duurzaam in stand gehouden worden.

Organiseren
Het opzetten van een organisatie, organogram en processen, gebeurt geleidelijk en organisch. Het is wel van strategisch en eminent belang, deze groei bewust te volgen en te sturen. Het is de basis van succes, maar ook van falen.

 

KSF: Verwachtingen en communiceren
Zoals in bovenstaande alinea’s meermaals beschreven, zijn Verwachtingen en Communicatie zeer belangrijke succesfactoren voor ondernemers die gaan managen. Bewustwording en mindset van deze factoren, zullen de ondernemer helpen met managen.

Advies
Als managen niet je favoriete bezigheid is, zoek en neem een goede manager aan.

 

Succes met het managen van je onderneming!

terug naar overzicht…

Post a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *