blog augustus

By on sep 14, 2011 in blog | 0 comments

Tegeltje Sales
“je kan pas iemand aansteken, als je zelf brandt”

 

Tegeltje Levenswijsheid
“Moed is niet de afwezigheid van angst, het is de beheersing van angst”

 

artikel       Strategie: 10 vragen & antwoorden

Bedrijven die duidelijke strategische keuzes maken en deze consequent doorvoeren, zijn succesvoller dan bedrijven die dit niet of een beetje doen. Dat is de stelling van oerstrateeg Michael Porter. Het klinkt zo voor de hand liggend: wie kiest, heeft succes.

De eerste stap is het bepalen van een hoger doel: de missie. De strategie is namelijk de weg naar het gestelde missie.

Onderstaande 10 vragen & antwoorden geven meer duidelijkheid over en handvatten voor strategie:

1. Sinds wanneer praten we over strategie?
Strategie is zo oud als de weg naar Rome. Of beter: de weg naar Athene. Strategie is afgeleid van het Griekse woord: strategos. Een samenvoeging van de termen “stratos” (leger) en “agein”, dat leiden of leiding geven betekent.

2. Liggen krijgskunde en ondernemingsstrategie zo dicht tegen elkaar aan?
In zekere zin wel, zowel een leger als een ondernemer wil iets veroveren. Daar is een strategie voor benodigd. De Chinezen verwoorden het nog wat stelliger: de markt is een slagveld (Shang chang ru chang).

3. Waar bestaat strategie uit?
Strategie bestaat uit een aantal componenten. Simpel gezegd is het de manier waarop middelen worden ingezet om gestelde doelen te bereiken. Er zit tactiek in, middelen en de gestelde doelen. En die doelen worden herleid uit een missie, het hoger doel.

De strategie bestrijkt een periode tussen 1 en 3 jaar. De strategie worden uiteindelijk vertaald naar korte termijn doelstellingen (max. 1 (boek)jaar).

4. Hoe maak je een missie?
De missie is eigenlijk niets meer of minder dan het verwoorden van de voor een onderneming meest existentiële vraag: “Wat willen we worden? Wat willen we zijn?”. Het is een weergave van de ambities van het managementteam van de onderneming.

De missie bestaat uit een paar zinnen die de “waarom, hoe, wat en wie” beantwoorden.

5. Wat is dan het verschil tussen strategie en missie?
Strategie is een afgeleide van missie. De missie is datgene wat het bedrijf wil worden. De strategie is het strijdplan om het bedrijf daar te brengen.

6. Is een missie formuleren eenvoudig?
Om een missie te formuleren die hout snijdt en daar een strategie uit te herleiden waarmee een bedrijf doeltreffend en doelbewust de concurrentie bestrijdt, is niet eenvoudig. Daarvoor moet je als management in staat zijn je organisatie te doorgronden en een plaats te geven in de markt waarin je opereert.

7. Zijn er nergens kant en klare strategieën verkrijgbaar?
Er zijn diverse strategiemodellen. Wie bijvoorbeeld wil groeien, moet de strategieën van Ansoff eens ter hand nemen. Er zijn vier groeistrategieën en meer smaken zijn er niet. Hoewel het groeimodel van Ansoff uit de jaren vijftig stamt, houdt het nog steeds stand. De vier mogelijkheden op een rij: Meer van dezelfde producten afzetten op de markt die je al bedient (marktpenetratie). Dezelfde producten afzetten op nieuwe markten (marktontwikkeling). Nieuwe producten afzetten op markten waar je al actief bent (productontwikkeling). Nieuwe producten afzetten op nieuwe markten (diversificatie)

Er zijn diverse boeken geschreven over strategiemodellen en modellen en tools die helpen bij de formulering van strategieën, zoals SWOT, Benchmark, Boston Consulting Group matrix en Balanced Scorecard.

8. Bestaat er eigenlijk een definitie van strategie?
Een ruime maar rake definitie is die van de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming (VSB). “Strategie is het vaststellen van doeleinden van een organisatie en het aangeven van wegen en middelen waarlangs de organisatie haar doeleinden wil verwezenlijken.”

9. Waarom is strategie zo belangrijk?
Het is eigenlijk heel logisch dat zowel Porter als anderen concluderen, dat het consequent uitvoeren van een duidelijke strategische keuze, bedrijven succes brengt. Strategie helpt doelen vast te stellen. En doelen geven mensen richting. Wie werkt met een bepaald doel voor ogen is simpelweg gemotiveerder dan werknemers voor wie het enige doel is rond vijven in recordtempo het pand te verlaten. Een doel – mits haalbaar en duidelijk – werkt motiverend.

En niet geheel onbelangrijk: strategieën en doelen zijn stuurmiddelen van een organisatie!

10. Waar faalt strategie dan meestal?
Vaak is het niet de strategie die faalt, maar de realisatie van de onderliggende doelen. Bedrijven zijn lang niet altijd in staat hun strategie goed over de bühne te krijgen bij hun medewerkers. Gevolg is dat medewerkers niet precies weten waarvoor ze werken en daardoor een eigen invulling gaan geven aan de gestelde doelen. Communicatie is curiciaal. Strategie en doelen vergen heel duidelijke formuleringen. Niets mag voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.

En bij te veel bedrijven worden werknemers niet betrokken bij de formulering van strategieën en doelen. Maak van uw werknemers geen uitvoerders, maar participanten.

 

terug naar overzicht…

Post a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *